Generell info

Aldersgrense på våre arrangementer: Ingen aldersgrense (Såfremt man oppfører seg) barn under 16 år må ha skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte om at de kan delta på LAN. Denne kan underskrives på LAN.

ALLE våre arrangementer er rusfrie.
Er foreldre/foresatte i tvil om å sende barnet på LAN, så kan de ta kontakt med arrangør på mail post@samigamers.no for ytterlige info om sikkerhetsrutiner.
Det vil til enhver tid være minst 4 personer over 18 år tilstede.

Regler for deltakere:

1. Arrangøren tar ikke ansvar for noen utenfor LAN-lokalet. Dette må foreldre og barn diskutere sammen, og komme til enighet om at de ikke skal ferdes utenfor lokalet.

2. ALLE er ansvarlige for egne utstyr, arrangøren tar ikke ansvar ved tap eller ødeleggelse.

3. Det er IKKE tillatt med hærverk av andres eller lokalets utstyr. Hvis dette forekommer vil arrangøren sende ett eventuelt erstatningskrav til den det måtte gjelde.

4. Deltakerne vil motta et billettarmbånd som bevis på at de har betalt påmeldingsavgift. Denne gjelder for hele helga.

5. Vi anbefaler ALLE til og sove litt av og til underveis som LAN’et pågår. Hvis foreldre krever at barnet skal sove så og så mye må de selv sørge for at dette skjer.

6. ALL form for rusmidler er STRENGT FORBUDT. Hvis dette forekommer vil arrangøren umiddelbart kontakte foreldre/foresatte og eventuelt Politiet.

7. Vi stoler på at foreldre viser sunn fornuft, og at alle er i stand til å ta vare på seg selv og sitt utstyr.

8. Man SKAL rydde etter seg på plassen sin för man drar hjem. Dette for å lette på jobben med ryddinga.

9. Alle må gå gjennom disse reglene før de kan delta. De under 16 år må gjøre det sammen med foreldre/foresatte. De må også skrive under på et skjema som inneholder kontaktinfo for foreldre/foresatte, barn og arrangør.

Ved eventuelle overtredelser på reglementet vil arrangøren ha mulighet til å bortvise deltakeren fra arrangementet, uten å refundere påmeldingsavgiften. Ved grove overtredelser vil det vil det bli vurdert en politianmeldelse og mulig utestengelse fra fremtidige arrangementer.